Çok Anlamlı Sözler » BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SÖZLERİ

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SÖZLERİ

 • Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.

 • Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halketmiştir .

 • Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir.  Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.

 • İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.

 • Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır.

 • Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a iltica etmemek gerektir.
 • Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslamın sadası olacaktır.

 • Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba’-ı Kur’andır.

 • Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

 • Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.

 • Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.

 • Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

 • Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.

 • Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

 • Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.

 • Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.

 • Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

 • Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir.

 • Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye’s, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba’ıdır.

 • Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.

 • Ey Aslan Kürtler! Ey Asurîler ve Keyanîlerin cihangirlik zamanında piştar, kahraman askerleri olan Aslan Kürtler! Beş yüz senedir yattığınız yeter.Artık uyanınız, sabahtır.Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır.

 • En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

 • Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.

 • Şöhret zehirli bala benzer.

 • Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.

 • Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.

 • Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

 • Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.

 • İnsanları canlandıran emeldir; öldüren Ümitsizliktir.

 • Bismillah her hayrın başıdır.

 • Cihad, merteb-i şehadetin merdivenidir.

 • Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir; bana yardım et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret!

 • Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.

 • Madem bu dünya geçici bir imtihan meydanıdır, imtihanda rahat olmaz.

 • Bu dünya bir karalama defteridir.

 • Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!

 • Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem’in alevleri arasında yanmaya razıyım!

 • SMadem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.

 • Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?

 • Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.

 • Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.

 • Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.

 • Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.

 • İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur!

 • Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.

 • Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

 • Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.

 • Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?

 • Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.

 • Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.

 • Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

 • Bismillah her hayrın başıdır.

 • Cihad, merteb-i şehadetin merdivenidir.