Çok Anlamlı Sözler » HZ. ALİ SÖZLERİ

HZ. ALİ SÖZLERİ

 • Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

 • Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

 • Dili’ni yermekten de övmekten de koru.

 • Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

 • Adamlık, ahde vefa, verdiği sözü tutmaktır.

 • Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

 • Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

 • Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

 • Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

 • Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

 • Söyleyene bakma, söylenene bak.

 • Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez. Kötü alışkanlıkları terk etmek, en büyük ibadetlerdendir.

 • İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır.

 • Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

 • Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

 • Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

 • Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

 • Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

 • İlim meclisi cennet bahçesidir.

 • Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.,

 • İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

 • Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

 • Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

 • Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

 • Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

 • Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır.

 • İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

 • Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

 • Gözü olana, sabah ışımıştır.

 • Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.

 • Gerçekle savaşan, elbette alt olur gider.

 • Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

 • Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

 • Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

 • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

 • Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

 • Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

 • İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

 • İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

 • Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

 • Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

 • Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

 • Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

 • Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

 • Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün malını mirasçılara vermeye razı olur.

 • Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, siz de yalancı olursunuz.

 • Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

 • Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır.

 • Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

 • Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

 • Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

 • Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

 • Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

 • Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

 • Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

 • Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.