Çok Anlamlı Sözler » MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

 • Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir.

 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir.

 • Yurtta sulh, cihanda sulh. 

 • Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

 • Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

 • Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. 

 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

 • Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur. 

 • Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.

 • Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

 • Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur.

 • Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.

 • Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

 • Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir. 

 • Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

 • Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.

 • Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

 • Bütün ümidim gençliktedir. Bir Türk dünyaya bedeldir.

 • Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

 • Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.

 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

 • Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

 • Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.

 • Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. 

 • Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız.

 • Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

 • Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

 • Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.

 • Ordu, Türk ordusu. Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.

 • Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.

 • Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

 • Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri. Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.

 • İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. 

 • Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.

 • Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. 

 • Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.

 • Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir.

 • Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.

 • Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

 • Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir.

 • Ne mutlu Türk’üm diyene!

 • Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dilerim.

 • Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.